Presentació dels nostres productes en el Primer Simpòsium que es va fer a Vilafranca del Penedès, Barcelona, el dia 3 de febrer de 2012.